Kirjallinen tuotanto ja referenssit

Esimerkkejä sotatieteiden tohtori (2003), yleisesikuntaeversti Markku Iskaniuksen kirjallisesta tuotannosta:

Porilaisten marssi – Kuninkaan joukoista kansainväliseksi kouluttajaksi (Porin Prikaatin historia), 2016

Porilaisten marssi

Ilmojen kenraali ja kiistelty komentaja F.J. Lundqvist 1940-1946, 2015Lundqvist

 

Tuntematon kenraali J.F. Lundqvist, 2013

Tuntematon Kenraali

Kainuun prikaatin historia 1626-2012 : Nelivuosisatainen taival Savon rykmentistä nykyaikaiseksi valmiusyhtymäksi, 2012

Kainuun Prikaatin Historia 1626-2012

Kotiseudun risetysasema – Pieksämäen seudun sotavuodet 1939-1944, 2010

Kotiseudun Risteysasema

Referenssit

Vuonna 2003 Maanpuolustuskorkeakoulussa väitellyt sotatieteiden tohtori, yleisesikuntaeversti Markku Iskanius on opiskellut poliittista historiaa Helsingin yliopistossa sekä sotahistoriaa Kadettikoulussa ja Sotakorkeakoulussa. Yleisesikuntaupseerikurssin suorituksen jälkeen hän opetti taktiikkaa ja sotahistoriaa Kadettikoulussa. Myöhemmin Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen johtajana ja sittemmin Virossa toimiessaan Iskanius painotti taktiikan ja operaatiotaidon läheisiä liittymäkohtia sotahistoriaan.

Markku Iskaniuksen ammattitaitoa sotahistorian alueella osoittavat edellä mainitut ja monet muut julkaisut sekä kirjoitukset. Niistä mainittakoon väitöskirja, jonka nimi on ”Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana : siviili- ja sotilasviranomaiset kuljetusten johtajina”.

Sotahistorian erityisosaamisen palveluntarjoaja.