Palvelut

1. Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus

Tuotoksena esimerkiksi yritysten historiikkien sekä paikallis- ja joukko-osastojen historioiden kirjoittaminen.

Kirjoituspalkkiot sovitaan tapauskohtaisesti. (Kts. kirjallinen tuotanto)

 

2. Sotahistoriallisten retkien opastus

Issos räätälöi vierailupaikat ja kohteilla pidettävät esitykset asiakkaiden tarpeiden ja toivomien painotusten mukaisesti.

Kyseeseen voivat tuolla myös jonkin tietyn erityisalan, aselajin tai puolustushaaran toimintaan painottuvien tapahtumien tarkastelu tapahtuma- tai taistelupaikoilla.

Palkkio sovitaan kohteen ja esitettyjen toiveiden perusteella.

Retki voi painottua suomalaisen sotaväen tai jonkin tietyn joukon sotatien seuraamiseen vaikkapa

  • Kolmikymmenvuotisessa sodassa,
  • Suuressa Pohjan sodassa,
  • Suomen sodassa,
  • Suomen itsenäistymiseen liittyvissä taisteluissa,
  • Talvi-, jatko- ja Lapin sodassa sekä
  • Euroopan sodissa ja suurtaisteluissa keskiajalta nykypäivään.

Sotahistorian erityisosaamisen palveluntarjoaja.